WARSZTAT - QI GONG

wznoszenie i opadanie - "wschód i zachód słońca"

Gdańsk1-2 Lipca 2023

Ten warsztat jest podstawą dla każdej dobrej praktyki qigong. W tym pięknym zestawie ćwiczeń uczymy się poruszać qi, krew i płyny wzdłuż określonych ścieżek w naszym ciele.

qi gong icon

Opis warsztatu

Wznoszenie i opadanie są podstawowymi ruchami życia i mają zasadniczy wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Przejawiają się we wszystkich funkcjach organizmu, na przykład w rytmie okołodobowym, w jakości snu i życia, cyrkulacji krwi, temperaturze naszego ciała i rytmie pracy serca.

Konkretny sposób pracy z qi (energią, siłą życiową) jest podstawą i treścią każdej praktyki qigong i pracy z energią. Istotą energii jest ruch – krążenie. Gdy mamy do czynienia z zastojem energii lub słabym jej przepływem, mówimy o zablokowaniu.

W qigong wykonujemy ćwiczenia w ruchu. Poruszając naszym ciałem, poruszamy qi. Gdy uczymy się ćwiczenia (formy), qi będzie podążać za ruchami tego ćwiczenia (formy). Z czasem (w naszej praktyce) poruszanie qi staje się nadrzędne, ćwiczenie lub forma powinny wtedy podążać za energią.

Na kolejnym etapie musimy uporządkować ruchy qi. Podstawową zasadą jest aby najpierw poruszać qi – następnie zaprowadzić porządek (w przepływie qi). Pierwszym przejawem uporządkowanego przepływu qi jest harmonijne wznoszenie i opadanie. Podczas warsztatu nauczymy się zestawu prostych ćwiczeń, które pomocne będą w tym, aby qi na różne sposoby wznosiła się i opadała. Ponadto nauczymy się rozpoznawać dynamikę wznoszenia i opadania oraz ich właściwości w nas samych.

Warsztat jest znakomitym wprowadzeniem do praktyki qigong, jej działania i zasad.

Cele:

  • Doświadczyć, czuć i panować nad siłami wznoszenia i opadania.
  • Zgłębienie praktyki „Wznoszenia i opadania“ oraz jej odpowiedników (yin i yang) w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej.
  •  Poprawne prowadzenie i kierowanie qi, krwi i innych płynów po określonych ścieżkach w ciele.
  • Połączenie górnej, dolnej oraz obwodowych części ciała z centrum.
  • Poprawa zakresu ruchu kręgosłupa i świadomej nad nim kontroli oraz otwartości wszystkich tkanek ciała.
qi gong icon

MIEJSCE:
Elektryków 1, Gdańsk (sala północna)

DATA/GODZINA:
1-2 Lipca 2023, 9:30 – 16:30
W trakcie warsztatów będzie 2 godzinna przerwa na obiad (we własnym zakresie).

Składka organizacyjna: 550 zł

Warsztaty prowadzone są w języku angielskim. Jeśli potrzebujesz tłumaczenia, to zaznacz to proszę w formularzu zapisów.

W kwestii pytań napisz do nas: qigongpl@gmail.com
Telefon do Karola: 692 157 987

Dobrej Qi,
Zespół Path Of Dao

pl_PL